Om Alterna

ALTERNA blev etableret i 1979, og enkle principper er grundlaget for firmaets eksistens: 
 - at have en høj arbejdsmoral og disciplin 
 - at besidde den nødvendige faglige kompetence 
 - at afslutte opgaverne hurtigt og fuldstændigt 
 - at yde en personlig og kundeorienteret service 
 - at minimére administrationsomkostningerne til fordel for kundens udgifter og firmaets konkurrenceevne. 

Resultatet er således, at ALTERNA i dag er en sund virksomhed med tillidsfulde kunder. 

ALTERNA's afdelinger har haft hjemme i Ringe, Ollerup, Faaborg samt Odense og i 2004 blev det hele samlet i Svendborg, hvor vi nu har lokaler ved Svendborg Havn. 
Efter få år med bekæmpelse af mus og insekter fik vi Miljøstyrelsens autorisation til erhvervsmæssig bekæmpelse af rotter samt certifikat til gasbekæmpelse af muldvarpe. 
Så fulgte en årrække med varetagelse af den kommunale rottebekæmpelse og en opbygning af en fast kundekreds blandt de lokale virksomheder. 

I dag har vi aftaler med private og offentlige virksomheder - suppleret med enkeltstående opgaver året rundt. 

Vi arbejder i alle typer skadedyr og har gode erfaringer med: 
 - sikringsordninger for virksomheder, specielt inden for fødevarebranchen 
 - kommunal rottebekæmpelse 
 - fordrivelse af husmår og flagermus 
 - udryddelse af gedehamse og hvepse 
 - inspektion af skibe i forbindelse med udstedelse/fornyelse af hygiejnecertifikat. 

Kontakt os på tlf. 40 13 31 48 eller mail@altex.dk og få professionel rådgivning. 

I vores webshop forhandler vi et bredt udvalg af bekæmpelsesmidler fra inden- og udenlandske producenter, ligesom vi udvikler og forhandler egne produkter.