Husmår

Problemer:

1. Larm fra loftet, almindeligvis om natten. 
2. Uudholdelige lugtgener fra mårens latrinplads og stank fra ufortærede byttedyr. 
3. Udvikling af maddiker i resterne af byttedyrene. 
4. Fugt og lugt i træværk og isolering fra mårens urin og resterne af byttedyrene. 
5. Ødelagt isoleringsmateriale og overgnavede el-, telefon- og antennekabler. 
6. Erstatning til køberen ved handel med ejendom, der er angrebet af husmår.

preload spinner