Hygiejnecertifikat til skibe

Inspektion af skibe.

Alterna er det eneste fynske firma, der er autoriseret og registreret til at foretage skadedyrsinspektioner på skibe.

Kontakt os på  tlf. 40 13 31 48 eller mail@altex.dk for aftale om tid og sted for inspektionen.

------------------------------------

1. Anmodningen:

Send følgende oplysninger til os:
- skibets navn
- IMO nr.
- navn, adresse, e-mail adresse, evt. EAN på shipping company
- navn på havnen og evt. terminalen, hvor skibet ligger
- ankomst- og afsejlingsdato
- kopi af nugældende hygiejnecertifikat
- skibets GT (BRT).

------------------------------------

2. Inspektionen:

Efter gældende retningslinier gennemgår vi skibet med henblik på at konstatere tilstedeværelse af skadedyr samt muligheder for opformering af skadedyr.
Resultatet af undersøgelsen sender vi til Styrelsen for Patientsikkerhed, STPS.

------------------------------------

3. Certifikatet:

STPS udsteder herefter Certifikat for Hygiejnekontrol (SSCC) eller et Forlængelse af Certifikat for Hygiejnekontrol (SSCEC).
Vi beder styrelsen sende certifikatet med e-mail direkte til rederiets og/eller skibets mailadresse.

------------------------------------

4. Fakturering:

Styrelsen for Patientsikkerhed sender faktura for udstedelse af certifikatet, og Alterna sender faktura for inspektionen.

------------------------------------

preload spinner