Rotter

Problemer:

Rotter støjer, gnaver, smitter, sviner og kan forårsage væsentlige skader.
Overgnavede el- og antennekabler medfører strøm- eller signaludfald og i værste fald kortslutning og brand.
Rottens urin og ekskrementer overfører den dødelige sygdom Weil´s syge.
Ifølge rotteloven har man pligt til at melde forekomst af rotter til kommunen. 

Det er af vital betydning for en virksomhed, at den undgår angreb fra rotter:
 - en produktion kan standse helt eller delvist, når et el- eller edb-kabel gnaves over
 - en fødevarevirksomhed kan lukkes af myndighederne
 - kunderne forlader butikken eller restauranten, når de ser rotter i lokalerne.

preload spinner